People Speak Up Blog

Latest Posts

Iechyd Meddwl Dynion: Chwalu’r stigma a siarad lan!

Gan Peter Wyn Mosey
Mae Peter Wyn Mosey yn cyfrannu i brosiectau People Speak Up, gan gynnwys Stori, Rhannu, Gofalu a Sadwrn Siarad y Gair.

Yn ôl ymchwil yn 2014, mae gan un dyn o bob wyth broblemau iechyd meddwl ond dyw dynion ddim yn barod iawn i siarad am eu problemau.

Mae mwy a mwy o ddynion…


Male Mental Health: Breaking Down The Stigma And Speaking Up!

According to research carried out in 2014, one in eight men in the UK suffer from mental health problems, however, men may be reluctant to talk about their problems. Suicide rates in men are on the rise. According to the Samaritans, men aged between 45 and 49 have the highest rates of suicide of all groups. But why is that?