People Sing Up!

People Sing Up – A singing group like no other, led by Nerissa Joan. Express yourself in song and regain your voice. An opportunity for you to connect with yourself and your community through creative song exploration.

Every Thursday 11.15-12.45

Ages 16+

Pobol yn Canu! – grŵp canu sydd ddim yn debyg i unrhyw grŵp canu arall. Dan arweiniad Nerissa Joan, mynega dy hun trwy gân a gafaela yn dy lais unwaith eto. Cyfle i ti gysylltu gyda dy hunan a’r gymuned trwy arbrofi gyda chanu creadigol.

Oed 16+