People Speak Up Blog

Pam mae Chwarae ar y Stryd a Pobl Ifanc PSU mor bwysig i blant a phobol ifanc

Mewn oes ddigidol brysur, lle mae sgrin yn dominyddu bywyd bob dydd, mae gwneud yn siŵr bod plant yn gallu chwarae yn yr awyr agored yn bwysicach nag erioed.


Manteision Gwirfoddoli gyda People Speak Up

Fel elusen cymdeithasol, iechyd meddwl, celfyddydol, iechyd a llesiant sydd yn tyfu, mae People Speak Up yn elwa o’r tîm ymroddedig o wirfoddolwyr sy’n rhoi eu hamser a’u hegni mewn sawl gwahanol ffordd.


Taith Lleoli Kyle ac Aimee yn PSU

Os ydych chi wedi bod i unrhyw un o sesiynau grŵp neu ddigwyddiadau PSU neu wedi galw mewn am baned, falle i chi sylwi ar cwpwl o wynebau newydd ar y tîm, yn hwyluso rhai o’r sesiynau.


Gweld y Person, Nid y Cyflwr: Neuro Speak Up

Gan Peter Wyn Mosey
Mae Peter Wyn Mosey yn cymryd rhan yng ngweithgareddau PSU, gan gynnwys Stori Gofalu a Rhannu, Pobol yn Canu a Sadwrn Siarad y Gair.

Cyn datblygu cyflwr iechyd difrifol, mae gan bawb ei hunaniaeth ei hunain, yn ogystal ag hanes, bywyd llawn profiadau, gobeithion, dymuniadau a gofynion. Rydym I gyd yn fodau dynol ac mae’r ffactorau yma’n gyffredin…


People Sing Up: 8 Rheswm Gwych dros fod yn rhan o grŵp canu!

Gan Peter Wyn Mosey
Mae Peter Wyn Mosey yn cymryd rhan yng ngweithgareddau PSU, gan gynnwys Stori Gofalu a Rhannu, Pobol yn Canu a Sadwrn Siarad y Gair.

Mae cerddoriaeth yn ein huno. Os mai Abba, Bach, Billie Eilish neu Kanye West yw eich dileit, mae rhywbeth byd-eang am y cyfuniad hudolus o felodi, harmoni a rhythm. Ond nid gwrando’n unig sy’n cyffwrdd â’r enaid;…


PSU: beth sy’n newydd?

Gan Peter Wyn Mosey
Mae Peter Wyn Mosey yn cymryd rhan yng ngweithgareddau PSU, gan gynnwys Stori Gofalu a Rhannu, Pobol yn Canu a Sadwrn Siarad y Gair.

Mae People Speak Up yn tyfu. Mewn amser byr mae’r mudiad wedi tyfu o gynnig ychydig o brosiectau cymunedol a oedd yn dod a phobol o bob oedran a chefndr at ei gilydd, i fod yn Hwb Celfyddydau, iechyd a Llesiant i ardal…


The Gods Are All Here – cyfweliad gyda Phil Okwedy

Gan Peter Wyn Mosey 
Mae Peter Wyn Mosey yn cyfrannu i brosiectau People Speak Up, gan gynnwys Stori, Rhannu, Gofalu a Sadwrn Siarad y Gair.

Mae Phil Okwedy wedi bod yn gysylltiedig â PSU ers amser hir, fel adroddwr straeon a hwylysydd. Mae ar fin dechrau ar daith gyda’i sioe dweud stori un person ‘The…


Adnabod Awtistiaeth: 7 Peth Y Dylen Ni Gyd Wybod

Gan Peter Wyn Mosey 
Mae Peter Wyn Mosey yn cyfrannu i brosiectau People Speak Up, gan gynnwys Stori, Rhannu, Gofalu a Sadwrn Siarad y Gair.

Mae nifer o gamargraffiadau ynglŷn â Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASA) sy’n arwain at bobl yn cael eu stigmateiddio a’u hynysu.

Cafodd Awtistiaeth ei…


Deall Trawma Geni: Cyfweliad gyda Caryl Jones-Pugh

Gan Peter Wyn Mosey 
Mae Peter Wyn Mosey yn cyfrannu i brosiectau People Speak Up, gan gynnwys Stori, Rhannu, Gofalu a Sadwrn Siarad y Gair.

I nifer o bobl, dyw’r profiad o eni babi ddim mor hapus a ro’n nhw’n disgwyl. Gall trawma yn ystod genedigaeth arwain at deimlo’n isel, gor-bryder a ôl-fflachiau.…


Flashbacks and Flowers: cyfweliad gyda Rufus Mufasa

Gan Peter Wyn Mosey 
Mae Peter Wyn Mosey yn cyfrannu i brosiectau People Speak Up, gan gynnwys Stori, Rhannu, Gofalu a Sadwrn Siarad y Gair.

Mae Rufus Mufasa yn fardd, rapiwr, ymarferydd cyfranogol arloesol ac yn fam. Mae’n Gymrawd yn y Barbican, yn un o Awduron ar Waith Gŵyl y Gelli ac yn fentor ar feirdd…