People Speak Up Blog

Latest Posts

ADHD and Creativity

By Peter Wyn Mosey
Peter Wyn Mosey is a participant of People Speak Up Projects, including Story Care and Share and Spoken Word Saturday.

ADHD stands for Attention…


ADHD a Chreadigrwydd

Gan Peter Wyn Mosey 
Mae Peter Wyn Mosey yn cyfrannu i brosiectau People Speak Up, gan gynnwys Stori, Rhannu, Gofalu a Sadwrn Siarad y Gair.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder yw ADHD. Yn aml iawn, caiff ei adnabod…


Sgrifennu am ti dy hunan: Cyfweliad gyda Rhian Elizabeth

Gan Peter Wyn Mosey 
Mae Peter Wyn Mosey yn cyfrannu i brosiectau People Speak Up, gan gynnwys Stori, Rhannu, Gofalu a Sadwrn Siarad y Gair.

Poet and author Rhian Elizabeth

Dyw…


Writing About Yourself: An Interview With Rhian Elizabeth

By Peter Wyn Mosey
Peter Wyn Mosey is a participant of People Speak Up Projects, including Story Care and Share and Spoken Word Saturday.

Poet and author Rhian Elizabeth

It…


15 ffordd i goncro’r bloc sgrifennu

Gall bloc sgrifennu rhoi stop ar bopeth. Ond sut ma ail gynneu’r sbarc creadigol? Darllenwch mwy fan hyn.


15 Top Tips for Overcoming Writer’s Block

Writer’s block can stop you from getting anything done. But what can you do to help regain your creative spark? Read more here.


Cyfweliad Gyda Juliet Fay

Mae Juliet Fay yn hwylusydd gwadd gyda PSU a dechreuodd fod yn rhan o PSU yn ei ddyddiau cynnar, pan cafodd wahoddiad i fod yn hyfforddwraig i gynorthwyo Eleanor Shaw wrth iddi hi ddechrau Stori Rhannu Gofalu – prosiect sy’n dod â pobl sy’n wynebu anhawsterau iechyd corfforol neu chymdeithasol at ei gilydd. Roedd cael cefnogaeth Juliet yn werthfawr iawn i Eleanor â’i thîm.


An Interview With Juliet Fay

Juliet Fay is a guest facilitator for People Speak Up. She has been involved with People Speak Up since very early on when she was brought on board in the guise of a coach to assist PSU’s founder and director, Eleanor Shaw as she started Story Care and Share which sought to bring together anyone who has long-term health or social condition. Having support from Juliet was invaluable to Eleanor and her team.


Pobl People Speak Up

Mae People Speak Up yn cynnig nifer o brosiectau celfyddydol yn Llanelli i bobl o bob cefndir ac oedran. Ma nhw’n cynnig cyfle i bobl ymwneud â’i gilydd yn y gymuned, ar sawl platfform, gan gynnwys Stori, Rhannu Gofalu, Sadwrn Siarad y Gair a llawer mwy. I ddysgu mwy am y bobl sy’n cymryd rhan ac yn gwirfoddoli ym mhrosiectau PSU, dw i wedi bod yn siarad gyda rhai sy’n rhan o grwpiau amrywiol.


People Speak Up And Its Participants

People Speak Up offers a wide range of community arts projects in Llanelli. The doors of People Speak Up are open to people from all backgrounds and all ages. The organisation offers its participants the opportunity to engage with others within the community across several different platforms, including Story Care and Share, Young People Speak Up, Spoken Word Saturday, and more. Learn more about some of the regular participants and volunteers’ experiences.