People Speak Up Blog

Beth mae People Speak Up yn ei olygu i’w gyfranogwyr.

Mae People Speak Up yn achubiaeth i nifer o’r bobl sy’n ymwneud â’r grŵp. Mae’n le i gyfarfod â phobl sy’n meddwl yr un ffordd a chi ac i rannu straeon neu farddoniaeth - a cherddoriaeth nawr ac yn y man hefyd. Mae gan People Speak Up sawl platfform lle ma modd i bobl gymryd rhan, gan gynnwys Stori, rhannu, gofalu, Sadwrn Gair a Siarad, Ieuenctid People Speak Up a chymaint mwy. Mae hen ddigon o gyfle i chi gymryd rhan gan fod prosiectau newydd yn dechrau’n gyson a digon o gyfle felly i ddod yn rhan o gymuned sy’n tyfu.


What People Speak Up Means To Its Participants

People Speak Up is a lifeline to its many participants. A place to meet other likeminded people and to share stories, poetry, and the occasional piece of music. People Speak Up has a range of platforms on which its participants can engage, including Spoken Word Saturday, Story Care and Share, Young People Speak Up, and much more. To find out what People Speak Up means to its participants, I have spoken to a few regulars.


Dod a pobl at ei gilydd: Taith Cyfnod Clo People Speak Up

Ar 23 Mawrth, caeodd PSU y drysau yn Ffwrnes Fach ac ymuno a phawb arall wrth weithredu cyfyngiadau’r cyfnod clo. Roedd yr hwb cymundol hanfodol yma wedi bod yn cynnal sawl prosiect, gan gynnwys Stori, Rhannu, Gofalu, Sadwrn Siarad y Gair, Caffi Canser yn ogystal a phrosiect yng Nghlwb Ieuenctid Bwlch. Yn anffodus, roedd cyfyngiadau a achoswyd gan COVID-19 wedi gorfod dod a rhain i ben, dros dro o leia.


Bringing People Together: The Lockdown Journey of People Speak Up

On March 23rd, People Speak Up closed its doors at Ffwrnes Fach and joined the rest of the country in implementing lockdown restrictions. This vital community hub had been running several projects including Story Care and Share, Spoken Word Saturday, Cancer Cafe as well as a project at Bwlch Youth Club. Sadly, the restrictions brought about by COVID-19 would seem to bring these to a temporary close. Here is the story of how People Speak Up has continued to grow and develop, even when faced by the most life-changing global event in modern history.