People Speak Up Blog

Flashbacks and Flowers: An Interview With Rufus Mufasa

By Peter Wyn Mosey
Peter Wyn Mosey is a participant of People Speak Up Projects, including Story Care and Share and Spoken Word Saturday.

Rufus Mufasa is a poet, rapper, pioneering participatory practitioner, and mother. Her work has seen her become a Barbican Fellow, a Hay Writer at Work, and a mentor…


Flashbacks and Flowers: cyfweliad gyda Rufus Mufasa

Gan Peter Wyn Mosey 
Mae Peter Wyn Mosey yn cyfrannu i brosiectau People Speak Up, gan gynnwys Stori, Rhannu, Gofalu a Sadwrn Siarad y Gair.

Mae Rufus Mufasa yn fardd, rapiwr, ymarferydd cyfranogol arloesol ac yn fam. Mae’n Gymrawd yn y Barbican, yn un o Awduron ar Waith Gŵyl y Gelli ac yn fentor ar feirdd…