Prosiectau Heddi

Cymer olwg i weld siwd galle ti gymryd rhan.


Yr Wythnos Werdd Fawr - Straeon o amgylch y tân gwersyll

Bydd y storïwr Ceri J Phillips yn rhannu straeon traddodiadol o amgylch y dân gwersyll yn ein gardd gymunedol… darllen mwy


Cyfarfodydd creadigol misol

Man creadigol i ddadlwytho gyda gofalwyr eraill. darllen mwy


Chwarae Stryd Sir Gar

Byddwn yn cynnal lle diogel i blant chwarae tu fas yn eich cymuned darllen mwy


Grŵp Cymdeithasu 50+

Cyfle gwych i wenu, cwrdda ffrinde Newydd, cael dishgled. darllen mwy


Pnawn Arty

Sesiynau wythnosol lle gall pobl fwynhau eu creadigrwydd trwy’r celfyddydau gweledol, gyda arlunwyr proffesiynol… darllen mwy


People Speak Up Ifanc

Man creadigol, heb farnu, i bobl ifanc fagu hyder, cwrdda pobl newydd darllen mwy


STORI, GOFALU, RHANNU

Man ac amser i ddweud eich stori a gwrando ar straeon o’ch cymuned. darllen mwy


Pobol yn Canu!

grŵp canu sydd ddim yn debyg i unrhyw grŵp canu arall darllen mwy


Dynion yn Clebran

Dynion yn Clebran – cyfle i ddynion i gysylltu’n greadigol gyda’i gilydd darllen mwy


Dishgled yn Llanelli.

Amser creadigol i gwrdda ffrndie newydd, rhannu straeon, gwenu a chofio darllen mwy


Dishgled yng Nghaerfyrddin

Prosiect wyneb yn wyneb newydd i bobol a’u teuluoedd sydd ar daith dementia. darllen mwy


Sadwrn Siarad y Gair

Amser a lle i archwilio’r gair llafar, yn y cnawd neu arlein! Mae’n digwydd yn Ffwrnes Fach, canolfan… darllen mwy


Arts Boost

Atgyfeiriadau yn unig darllen mwy


Pod Siarad

Mae ein pod ar gael i brosiectau sydd ar droed, cysyllta i wybod mwy! darllen mwy