Prosiectau Heddi

Cymer olwg i weld siwd galle ti gymryd rhan.


Digwyddiad Y Gwanwyn Tyisha 2024

Digwyddiad Y Gwanwyn Tyisha darllen mwy


Clywch Ni

Prosiect dan arweiniad pobl Fyddar gan Jonny Cotsen, mewn partneriaeth â Chanolfan Gelfyddydau Chapter,… darllen mwy


Cwlwm Creu ar Bresgripsiwn.

Prosiect celf a iechyd i weld sut y gall cyfeillgarwch creadigol leihau unigrwydd ac ynysu a gwella iechyd… darllen mwy


Llwybrau Chwedleua Gwrth-hiliaeth

Rhaglen newydd ddwy flynedd, fydd yn sicrhau bod storïau a lleisiau sydd heb eu clywed o bob rhan o Gymru’n… darllen mwy


Dishgled yng Nghaerfyrddin

Prosiect wyneb yn wyneb newydd i bobol a’u teuluoedd sydd ar daith dementia. darllen mwy


Speak Up Niwro

Grŵp i gefnogi pobol sydd â chyflwr ar yr ymennydd, gofalwyr neu unrhyw un sydd am wybod mwy. darllen mwy


Pnawn Arty

Sesiynau wythnosol lle gall pobl fwynhau eu creadigrwydd trwy’r celfyddydau gweledol, gyda arlunwyr proffesiynol… darllen mwy


Grŵp Cymdeithasu 50+

Cyfle gwych i wenu, cwrdda ffrinde Newydd, cael dishgled. darllen mwy


Arts Boost

Referral only darllen mwy


Pobol yn Canu!

grŵp canu sydd ddim yn debyg i unrhyw grŵp canu arall darllen mwy


Dishgled yn Llanelli.

Amser creadigol i gwrdda ffrndie newydd, rhannu straeon, gwenu a chofio darllen mwy


Amser dishgled

A creative time to meet new friends, share stories, smile and remember! darllen mwy


Sadwrn Siarad y Gair

Amser a lle i archwilio’r gair llafar, yn y cnawd neu arlein! Mae’n digwydd yn Ffwrnes Fach, canolfan… darllen mwy


Pod Siarad

Mae ein pod ar gael i brosiectau sydd ar droed, cysyllta i wybod mwy! darllen mwy


Chwarae Stryd Sir Gar

Byddwn yn cynnal lle diogel i blant chwarae tu fas yn eich cymuned darllen mwy


Canolfan ddydd rhithiol

The Virtual Day Centre is run in conjunction with Carmarthenshire County Council darllen mwy


Dynion yn Clebran

Dynion yn Clebran – cyfle i ddynion i gysylltu’n greadigol gyda’i gilydd darllen mwy


STORI, GOFALU, RHANNU

Man ac amser i ddweud eich stori a gwrando ar straeon o’ch cymuned. darllen mwy


Stori trwy ffôn/drws/Zoom

Bydde ti’n hoffi rhoi rhodd i berson sy’n teimlo’n unig, neu wedi ynysu, yn dy gymuned? darllen mwy


People Speak Up Ifanc

Man creadigol, heb farnu, i bobl ifanc fagu hyder, cwrdda pobl newydd darllen mwy