Stori gofal a rhannu / Story Care & Share

Story Care & Share: Am ddim/Free


Ffwrnes Fach


Bob yn ail Ddydd Mercher/Every other Wednesday 11:00 – 13:00

Yn dechrau15 Ionawr/Starts 15 January
Cynulliadau bob pythefnos ar gyfer pobl sydd eisiau ymchwilio i'w stori. Gweithio gydag ysgrifenwyr proffesiynol, beirdd ag artistiaid geiriau llafar!
Fortnightly well-being gatherings for people who want to investigate their story. Work with professional writers, poets and spoken word artists!