Ffwrnes Fach Schedule from April 2024

Monday / Dydd Llun
Over 50’s Social Group - Grŵp Cymdeithasu 50+  – 10:00 – 12:00

Tuesday / Dydd Mawrth
Arty Afternoons  - P’nawn Arty – 1:00 – 3:00
Young People Speak Up - Creative Wellbeing ‘Drop-in’
- Lles Creadigol - ‘Galw i mewn’ – 4:00– 6:00 

Wednesday / Dydd Mercher
Story Care and Share -  Gofalu a Rhannu Straeon – 11:00 – 1:00
Young People Speak Up - Creative Wellbeing ‘Make it’
- Lles Creadigol - ‘Amser i Greu’ – 5:00 – 7:00

Thursday / Dydd Iau
People Sing Up - Pobl yn Canu! – 10:30 – 12:00
Young Journalists, Polish Art Group -Grwp Celf Pwylaidd – 6.00-8.00
Men In Conversation - Dynion yn Siarad – 11:00-7:00 

Friday / Dydd Gwener
Elevenses – 11:00 – 12:30
Creative Off-Loading for Carers – 12.30-2.00 (last Friday of the month)
Dadlwytho Creadigol i Ofalwyr dydd Gwener olaf o’r mis
Story Care and Share - Gofalu a Rhannu Straeon  (ZOOM) - 5:30 - 7:00 

Saturday/ Sadwrn / Out & About / Allan ac o Gwmpas
Street Play Sir Gar/Chwarae Stryd Sir Gar/Paddock Street Community Centre – 2.00-4.00