Cymdeithasol / Celfyddydau / Iechyd / Lles

Yn cysylltu pobl i greu cymunedau iach a chryf trwy adrodd stori, y gair llafar, sgrifennu creadigol a chelfyddydau cyfrannogol. Ry’ ni’n cynnig gweithdau creadigol, hyfforddiant, digwyddiadau, cyfle i wirfoddoli a digon o sgwrsio. 

Ry’ ni wedi addasu’n gwasanaethau i gwrdd ag anghenion ein cymuned yn ystod y cyfnod digon heriol yma!

Ein Blog

Ein Blog

Mae People Speak Up yn achubiaeth i’r nifer sy’n cymryd rhan yn ein prosiectau. Cymerwch bip ar y gweithgareddau sydd ar ein Blog.

Prosiectau Presennol

Prosiectau Presennol

Beth yw’r prosiectau sydd ar y gweill nawr a gyda pwy ni’n gweithio?

Edrychwch ar beth ni wedi gwneud dros y blynyddoedd.

Prosiectau’r Gorffennol

Prosiectau’r Gorffennol

Summer Newsletter

TYSTEBAU

Eleanor Shaw, sylfaenydd People Speak Up, yn esbonio sut mae prosiect Stori Gofalu a Rhannu wedi cael ei drawsnewid yn ddigidol er mwyn parhau i allu cefnogi pobl ifanc yn ystod y pandemig.

Pod Siarad @ Beyond The Border International Storytelling Festival 2021