Podlediad People Speak Up

Dilynwch ein podlediad fan hyn: https://peoplespeakup.podbean.com


Dwed Dy Stori, People Speak Up 2017

Prosiect dweud straeon hunan gofiannol gyda phobl sy’n byw gyda dementia a pobl wedi eu heffeithio gan ganser. Dilynwch eu taith trwy’r montage fideo yma.


Dwed Dy Stori

Dathliad o’n prosiect yng Nghanolfan Alzheimers Rhydaman a Chor Gofal Canser Tenovus, Llanelli


Casglu Straeon 2017

Casglu straeon trwy adrodd straeon hunan gofiannol gyda phobl dros 50 yn Sir Gar


Lleisiau Menywod

Ym mis Mawrth 2018, fe naethon ni gynnal cyfres o weithdai i fenywod, yn archwilio Straeon Selkie a chreu man i fenywod i rannu eu straeon. Ariannwyd gan Fusion, Cymunedau’n Gyntaf.


Judith - I am a carer

I Am A Carer


Stephanie Sims

Who Is Sylvia?


Carole Ann Smith ? Roots, Loss and Belonging

Roots, Loss and Belonging


Joolz Raven Stewart ? Star Child

Star Child


Recordiadau Sain Lleisiau Sir Gar 2018

Casglu straeon yng Nghartre Gofal Cilymaenllwyd, Sir Gar, 2018


Canu fy Stori, Dweud fy Stori

Gwrandewch ar straeon gan aelodau Côr Sing With Us, Tenovus llanelli a Chaerfyrddin