Cefnogwch ni.

Mae People Speak Up wedi cofrestru fel elusen. (Rhif elusen 1193117)
Mae rhoddion a grantiau yn ein galluogi i gynnig ein gwasanaethau am ddim.

Mae sawl ffordd y gellwch ein helpu.

Rhoi
Gallwch wneud un rhodd neu rhodd misol am unrhyw swm. (lleiafswm o £5)

Os ydych yn talu treth yn y DU gallwn hawlio Gift Aid ar eich rhodd heb unrhyw gost ychwanegol. Am bob £1 y byddwch yn ei rhoi, gallwn hawlio 25c ychwanegol.

Donate now >

Codi arian pan yn siopa arlein
Wedi cofrestru gyda Give as You Live, bydd y bobl chi’n siopa gyda nhw yn gwneud cyfraniad i ni am bob peth chi’n prynu gyda nhw.
Mae’n gyfangwbl am ddim i chi.
Mae dros 5,500 o siopau, gan gynnwys eBay, Argos, Tesco ac ASOS yn rhan o hwn, a’r cyfan sydd angen i chi wneud wedi arwyddo, yw mynd at wefan Give as You Live yn gyntaf, dewis eich siop a siope fel arfer.
Mae’r siop wedyn yn anfon y rhodd yn union gyrchol atom ni.

Raise free funds through Give as you Live Online