Podlediad People Speak Up

Ry’n ni Newydd sefydlu Podlediad PSU Newydd.

Yn y rhaglen gynta, fe wnaeth Eleanor Shaw, Cyfarwyddydd Artistig PSU, siarad gyda Louise Bretland Treharne ynglŷn â’i phrofiadau o gymryd rhan mewn prosiectau PSU dros y ddwy flynedd ddiwetha.

Ewch i https://peoplespeakup.podbean.com i glywed ei stori.