Ein Bwriad

Mae People Speak Up yn elusen cymdeithasol, celfyddydol, iechyd a llesiant.

Rydym yn cysylltu cymunedau trwy ddweud stori, y gair llafar, ysgrifennu creadigol a’r celfyddydau cyfranogol.

Rydym yn cynnig gweithdau, hyfforddiant, digwyddiadau, gwirfoddoli a sgyrsiau.

Trwy archwilio celfyddydol ein nod yw:

  • Ysgogi, ymgysylltu a chreu
  • Magu hyder
  • Meithrin deall rhwng y cenhedleathau
  • Hybu iechyd a llesiant tryw ymarfer creadigol
  • Creu gweithdai, perfformiadau a chyfleon i unigolion a chymunedau.
  • Ymrafael â unigrwydd ac ynysu
  • Mesur effaith cymdeithasol yn ein cymuned lleol ac eang
  • Ymchwilio i’r bylchau yn y ddarpariaeth celfyddydol a llesiant presennol, yn y DG ac yn genedlaethol. 

Rydym hefyd yn darparu cyfleodd i wirfoddoli ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol.

Rydym yn croesawi cydweithio gyda byrddau iechyd, cynghorau lleol, mudiadau celfyddydol a rhwydweithiau cefnogi.

Mae’n cynlluniau presennol mewn partneriaeth â chartrefi gofal yn Sir Gar, Cymdeithas Alzheimers, Theatrau Sir Gar, Cyngor Bwrdeisdref Llanelli, Cyngor Sir Gar, Hywel Dda, Elusen Gofal Caner Tenovus a Macmillan

Os ydych am gydweithio, cymryd rhan neu os oes gennych syniad gall wella iechyd a llesiant yn eich cymuned – croseo i chi gysylltu!