Chwarae Stryd Sir Gar

Creu Cyfleodd chwarae yn eich cymuned

Byddwn yn cynnal lle diogel i blant chwarae tu fas yn eich cymuned.

Byddwn yn dod a gemau gyda ni, ond croeso i chi ddod a’ch tegannau chi hefyd.

Cadwch at bellhau cymdeithasol a ma’ rhieni yn gyfrifol am eu plant.

Wyt ti am wneud dy stryd di yn stryd chwarae?

Plis

  • Dewch a pethau i chwarae ‘da nhw
  • Mwynhewch!
  • Cadwch at bellhau cymdeithasol
  • Cwrda phlant eraill a chymdogion
  • Arhosa am sgwrs

Plis

  • Paid gadael dy blant ar ben eu hunain.

Lle diogel i blant chwarae ar y stryd, dere gyda phlant arall, cwrdda’r gymuned – a chael hwyl!!

 

Amser tymor - Dydd Sadwrn

11am - 1pm - Park Hall Estate, Caerfyrddin

2:30pm - 4:30pm - Maes y Gors, Tyisha, Llanelli (Agos Home Bargains)

Amserlen gwyliau i gael ei gadarnhau!

Hanner Tymor Mis Mai

Llun 27 May 

11am-1pm - Parc Pontyberem,

2.30pm-4.30pm - Parc Le Conquet, Llandeilo

Iau 30 Mai

1.30pm-3.30pm - Dydd Plant Rhyngwladol 2024, Frwnes Fach, Llanelli

Gwener 31 Mai

11am-1pm - Ammanford Parc

Gyda Chwarae Play and Carmarthenshire County Borough Council.  

Stryd Chwarae Sir Gar