Chwarae Stryd Sir Gar

 

Byddwn yn cynnal lle diogel i blant chwarae tu fas yn eich cymuned.

Byddwn yn dod a gemau gyda ni, ond croeso i chi ddod a’ch tegannau chi hefyd.

Cadwch at bellhau cymdeithasol a ma’ rhieni yn gyfrifol am eu plant.

Wyt ti am wneud dy stryd di yn stryd chwarae?

Plis

  • Dewch a pethau i chwarae ‘da nhw
  • Mwynhewch!
  • Cadwch at bellhau cymdeithasol
  • Cwrda phlant eraill a chymdogion
  • Arhosa am sgwrs

Plis

  • Paid gadael dy blant ar ben eu hunain.

Lle diogel i blant chwarae ar y stryd, dere gyda phlant arall, cwrdda’r gymuned – a chael hwyl!!