Dynion yn Clebran

Next meeting - 25th August

Singing from 11:15am

Conversation from 1pm

Dynion yn Clebran – cyfle i ddynion i gysylltu’n greadigol gyda’i gilydd yn ogystal â arlunwyr, sgrifennwyr, ymarferwyr ac adroddwyr stori – cyfarfod wythnosol sy’n magu cyfeillgarwch ac yn adeiladu creadigrwydd. Yn Ffwrnes Fach ac ar Zoom

Oed 18+