Dynion yn Clebran

Dydd Ian 6pm-8pm

Ffwrnes Fach, Llanelli

Am Ddim

Dynion yn Clebran – cyfle i ddynion i gysylltu’n greadigol gyda’i gilydd yn ogystal â arlunwyr, sgrifennwyr, ymarferwyr ac adroddwyr stori – cyfarfod wythnosol sy’n magu cyfeillgarwch ac yn adeiladu creadigrwydd. Yn Ffwrnes Fach ac ar Zoom

Oed 18+

ebost: kris@peoplespeakup.co.uk for more info!!