Grŵp Cymdeithasu 50+

Cyfle gwych i wenu, cwrdda ffrinde Newydd, cael dishgled. Mae gwesteion gwahanol. Cysyllta!

3 Mehefin 2024

Bill Taylor-Beales

17 Mehefin 2024

Mared Davies

8 Gorffennaf 2024

Sam Hood

12 Awst 2024

Stirling Steward

23 Medi 2024

Rachael Barry

Artistiaid gwadd

8/1/24 First aid awareness session with St Johns ambulance 

15/1/24 Valeria Szucs https://www.instagram.com/ria.szucs/

22/1/24 Gail Low  https://arttherapywithgail.com/well-being

29/1/24 Sion Dylan https://www.llanellitowncouncil.gov.uk/index.php?id=758

 

5/2/24 Valeria Szucs https://www.instagram.com/ria.szucs/

12/2/24 Gail Low  https://arttherapywithgail.com/well-being

26/2/24 Stirling Steward https://stirlingsteward.co.uk/