Cwlwm Creu ar Bresgripsiwn.

Gwasanaeth celf a iechyd wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Cwlwm Creu ar Bresgripsiwn – Prosiect celf a iechyd i weld sut y gall cyfeillgarwch creadigol leihau unigrwydd ac ynysu a gwella iechyd meddwl a llesiant i bobol hŷn sy’n byw yn Sir Gâr.

Wyt ti am wirfoddoli? Cymer rhan neu awgryma person hŷn all fod yn rhan o’r gwasanaeth cartre creadigol yma. Cysyllta!

Ymweliad gan artist a gwirfoddolwr – Amser i fod yn greadigol, gweithio ar dy brosiec dy hun!

Artistiaid i’w cyhoeddi!!