Pobol yn Canu!

Pobol yn Canu! – grŵp canu sydd ddim yn debyg i unrhyw grŵp canu arall. Dan arweiniad Nerissa Joan, mynega dy hun trwy gân a gafaela yn dy lais unwaith eto. Cyfle i ti gysylltu gyda dy hunan a’r gymuned trwy arbrofi gyda chanu creadigol.

Dydd Ian, 10.30am-12pm
Ffwrnes Fach, Llanelli
Am ddim

Oed 16+