STORI, GOFALU, RHANNU

STORI, GOFALU, RHANNU

man ac amser i ddweud eich stori a gwrando ar straeon o’ch cymuned. Magu hyder yn greadigol, heb neb yn barnu! Cei dy arwain gan adroddwys stori proffesiynol, awduron a beirdd.

Oed 18+

Wednesday 11.30am - 1.00 (In person session at The Ffwrnes Fach)

Friday 5:30 pm-7pm (Smaller evening zoom session)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAST INFORMATION:
Story Care & Share: Am ddim/Free

Ffwrnes Fach

Bob yn ail Ddydd Mercher/Every other Wednesday 11:00 – 13:00

Yn dechrau15 Ionawr/Starts 15 January
Cynulliadau bob pythefnos ar gyfer pobl sydd eisiau ymchwilio i'w stori. Gweithio gydag ysgrifenwyr proffesiynol, beirdd ag artistiaid geiriau llafar!
Fortnightly well-being gatherings for people who want to investigate their story. Work with professional writers, poets and spoken word artists!